”Integrerad Produktion av grödor”
Växtodling

Växtodling

På Bjärsgårds fält odlar vi främst grödor som kan förse våra kor och ungdjur med foder. Totalareal under plog är 900 ha och 300 ha naturbete.
Våra grödor är vall, majs, höstvete, rågvete, havre och höstraps.

Våra mål är:
• minimera odlingens miljöpåverkan
• främja livsmedelssäkerheten och produktkvalitet
• verka för en god arbetsmiljö

Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03