”PEFC-certifierat skogsbruk”

Skogsbruk

Skogsmarken omfattar ca 1400 ha varav 49 % är granskog, 10 % tall och 7% lärkskog. Resterande är ädellövskog där det dominerande träslaget är ek med 13 % eller 176 ha. Bokskogen utgör 4 % och är i stort sett i ett sammanhängande område ca 54 ha. Sedan 1997 har Bjärsgård ett förvaltningsavtal med Södra som genom detta ställer personal och maskinella resurser till förfogande vid plantering, naturvård och avverkning.

Bjärsgårds Skogar är certifierat enligt PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) där förutom att skogen skall skötas med naturhänsyn för rödlistade och utrotningshotade arter, även 6 % av skogsmarken skall lämnas orörd. Utöver detta är det avsatt 5 % av skogsmarken till naturhänsyn som kräver aktiv skötsel.

Vill du veta mer så kontakta vår skogsförvaltare:
Jägmästare Matts Karlsson
E-post: matts.karlsson@sodra.com
Telefon: 010-47 16 009

Se även: PEFCs hemsida - Södra:s hemsida
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03