”Mjölkproduktion med fokus på närmiljö och god djurhantering.”
Mjölkproduktion

Mjölkproduktion

På Bjärsgårds Lantbruks AB bedriver vi en modern mjölkproduktion med fokus på närmiljö och god hantering av djuren. Merparten av det foder som korna konsumerar för att producera hög kvalitativ mjölk odlas på gårdens egna marker, detta ger oss spårbarhet hela vägen ifrån fält till mule.

Vi arbetar med att ha korta transporter och full kontroll över de faktorer som styr mjölkens kvalité. Med Skånemejeriers IP certifiering som styr instrument, säkerställer att vi ständigt minimerar vår påverkan på miljön och kvalitetssäkrar vår mjölkproduktion.

"..då vi vill verka för en god miljö och närproducerad mat levererar vi vår mjölk till Skånemejerier."
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03