”Bra jaktmark
och fantastiskt fiskevatten”
Jakt och Fiske på Bjärsgårds domäner
Jakt på Bjärsgård

Jakt & fiske

På Bjärsgårds marker bedrivs jakt och viltvård. Då vi befinner oss mellan skogsbygden och den skogslösa åkermarken har vi en stor viltfauna. Älg, rådjur och nu sedan 10 år en växande vildsvinsstamm. Även dovhjort har sakta börjat etablera sig, dock i blygsam skala. Jakträtten är i huvudsak utarrenderad till tre större jaktlag och två mindre.

För fiskevården är allt vatten utarrenderade till Helsingborgs Sporfiskeklubb. Detta innefattar även ett av Sveriges bästa laxvatten som ringlar sig vid Bjärsgårds sydliga och västliga gränser nämligen Rönne å. Tillsammans med Länsstyrelsen har många nya lekplatser skapats och hinder tagits bort för laxens vandring. Även i den tillrinnande Bäljane å läggs ner ett stort arbete och då med Klippans Sportfiskeklubb som partner. I de fyra sjöarna som Helsingborgs Sportfiskeklubb dessutom arrenderar av Bjärsgård idkas mest vinterfiske. De vanligast fångsten är gädda och abborre.
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03