”Tar vi hand om korna så tar korna hand om oss.”
Bjärsgårds Lantbruks AB - Pressklipp

Pressklipp

Bjärsgård har strävat efter att ständigt vara i framkant med utveckling av arbetsrutiner och förbättrandet av djurens närmiljö. Att organisationsmässigt arbeta med rätt tänk och värderingar. Som en del av detta gör att vi är med i en del artiklar och press.

"Tar vi hand om korna så tar korna hand om oss."
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03