”Vi ska vara föregångare i miljöarbetet”
Miljöpolicy
Betande ko från Bjärsgård

Miljöpolicy

VI SKA   bedriva vår verksamhet enligt gällande lagstiftning, vara föregångare i miljöarbetet och på eget initiativ genomföra miljöförbättringar.
VI SKA   långsiktigt reducera de negativa miljöeffekterna på jord, luft, vatten, som vår produktion kan ge upphov till så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt riktigt.
VI SKA   arbetar för uthålliga miljölösningar inom vår verksamhet genom utveckling och tekniskt nytänkande.
VI SKA   utbilda oss i miljöfrågor och uppmuntra miljömedvetande på arbetsplatsen i hemmet och i samhället.
VI SKA   tillämpa arbetsmetoder och arbetssätt så att vi förverkligar vår miljöpolicy.
VI SKA   se över miljöpolicyn kontinuerligt så den stämmer med vår strävan att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet.
BJÄRSGÅRDS LANTBRUKS AB
Sten Gyllenstierna, Vd
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03