”Bara Brygghuset kvar”
Bjärsgårds Historia

Byggnadshistoria

Mogens Gyldenstiernes son Mogens Mogensen Gyldenstierne var den förste av ätten som bodde på Bjärsgård och lät troligen bygga Borgen på 1590-talet. Hans son Laxmand Gyldenstierne, landsdomare i Skåne, fullbordade den nya gårdanläggningen. Han utökade även markarealen samt anlade vattensystemet med kanaler och små sjöar, så att han kunde utnyttja vattenkraften till kvarnen, smedjan med stångjärnshammaren, där man bland annat göt kanonkulor, samt till sågen. Än i dag regleras vattnet i sjöarna och kanalerna.

År 1857 revs den gamla huvudbyggnaden och ett nytt corps de logiet byggdes i italiensk villastil. På våren 1887 brann hela gårdsanläggningen ner och den nya ladugården och spannmålsmagasinet uppfördes på höjden väster om Borgasjön på den plats de ligger än i dag. Av de ursprungliga husen finns idag endast Brygghuset kvar.
Bjärsgårds Lantbruks AB
Adress: Bjärsgård 1113, 264 91 KLIPPAN
Tel. 0435-71 16 03